Sağlık Liyakat-Sen Faaliyet Raporu

3 yıl boyunca  gece gündüz demeden 2019 yılında kurmuş  olduğumuz ve büyük bir özveri ile  sağlık ve sosyal hizmet  iş kolunda önce Sağlık çalışanlarımızın  taleplerini mali özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında gerekli adımların atılması noktasında benim ile samimi  olan genel yönetimimiz , İl Başkanlarımıza, üyelerimize    samimi dik duruşlarından  teşekkürü  bir borç biliriz.

Bizim ilk yola çıktığımız ilk günden beri üyelerimizin talepleri ve isteklerini  kamuoyuna duyurma,  tarafsız,  siyasetten uzak  bir sendikal  anlayış ile tüm siyasilere eşit bir şekilde  hareket ederek sorunlarımızı ifade ettik.

1- Uzun süredir çözüme kavuşturulamamış sağlık yönetim mezunlarımızın atamaları ile ilgili sorunları  benimseyerek ilk defa Sağlık Bakanlığı  Yönetim Hizmetlerine  resmi yazı ile başvuru  ile komisyon raporu  oluşturulmuş  ve gerekli belgelerin tamlanması ile  Sağlık Bakanlığı ve siyasilerin görüşmeleri ile bakanlık tarafından gerekli çalışmalar ile meslek tanımların çalışmalarına  başlanmış  ve çalışmalar ileri bir yol alınmış  çalışmalar belli bir yol alınmıştır.

2-Yardımcı  Hizmetler Sınıfı kaldırılması ve genel idare sınavsız olarak geçirilmesi konusunda gerekli kamuoyunu oluşturulmuş  maalesef  bürokrasinin  engeline  takıldığı için sonuç alınmamıştır.

3- Malumlarınız  üzere Hekimlerimiz  Tabipler Odasından istifası  konusunda birçok bahaneler öne sürülerek istifaları  engellemiş   ve sendikamız değerli üyelerimizin talepleri üzeri gerekli çalışmalar  ivedilikle  başlatılmış  mahkeme gerek kalmadan yeterli bilgi ve donelere ulaşılarak sadece noter  tarafından gönderilerek bir dilekçe ile istifaların önün açılmasında  öncülük yapan sendika sağlık liyakat-sen sendikamız  olmuştur.

4- Pandemi döneminde sahadaki yaşanan elaman sıkıntı ve yorucu meşakkatli  çalışma sürecinin en az asgariye indirmesi noktasında  kamuoyu oluşturulmuş  herkesin asli görevlerine dönmesi  noktasında yazışmalar gerçekleştirilmiş  Sağlık Bakanımız  bu talebimize duyarsız kalmayarak taim yayınlayarak sınıf ayrımı yapılmadan asli görevlerine döndürülmüştür.

6- 6.  Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından 4688 sayılı kamu çalışanları sendikaların önü %1 barajı getirilmenin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, bu haksızlığın karşısında dik duruşlarını öncülüğün yapılarak  kamuoyu , STK’lar ile orak hareket edilerek  gerekli  somut adımların atılmaması ile Danıştay 12. Dairesi’nin kararı neticesinde  oybirliği ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiş  demokrasinin  anahtarı olan STK’lara  engel olmak isteyen güç tutulması yaşayan sarı sendikanın oyunu bozulmuştur.

5- Yıllardır atama bekleyen sağlık mezun çalışanlarımızın talep ve isteklerini kamuoyuna duyurma gerekli çalışmaların başlatılması noktasında hep gündemde tutmak adına mücadele ettik  her zaman düşüncemiz herkes eğitimin ve diplomanın  karşılığını alması ve eğitim durumlarına göre mezun olduğu branşlarda görev almasıdır.

6- Banka promosyonları güncellemesi ve revize edilmesi hususunda hızlı ve etkili bir duruş sergileyerek diğer sendikaların tarafından gündeme tanımadığı dönemlerde kamuoyu oluşturulmuş ve bizim taleplerimiz ve dik duruşumuzdan sonra birçok kurumlar ivedi bir şekilde  harekete geçerek  resmi yazışmalara sonucunda iptaller  ve revizeler başlatılmış  olup olumu sonuçlar alınmaya başlanmış  olup ilklerin sendikası olarak tarihte geçmiştir.

Değerli Sağlık Liyakat-Sen Genel yönetimi, Değerli İl Başkanlarımız  ve il başkan yardımcılarımız , Değerli üyelerimiz bugüne kadar sendikamızın  2019 ve 2020  dönemleri  süresince  Covid-19  nedeniyle ülkemizde getirilen  pandemi yasakları sebebiyle   sendikamız bu zorlu dönem sonrası belli artış sağlanmış ve birlikte büyük sinerji ile gün ve gün sendikamıza gönül veren arkadaşlarımız katılmaya devam etmektedir.

STK olarak  Sağlık Liyakat Sen  sendikamızın üyelerimize samimi, güven veren, Genel Yönetimimize , il Başkanlarımıza ve Başkanlarımızı ve değerli  üyelerimizin sorunlarının ve taleplerin , fikir ve isteklerinin, sendikamızın tüm istatistiksel çalışmaların, gelir ve gider tablolarının , aylık rapor faaliyetlerimizin de kullanıma hazır bir şekilde şeffaf ve takibi kolay yapımı hızla devam eden sendika takip ve talep sistemi sizlerin bilgi ve kullanıma açılacaktır.

Bizler yola çıktığımız ilk günden bugüne kadar Sağlık Liyakat-Sen  Genel Başkanımız  , Genel merkez yönetimine, İl Başkanlarımıza, İl Başkan Yardımcılarımıza, değerli üzerimize teşekkür ediyorum.

Sağlık Liyakat-Sen demek siyaset sendikacılığı yapmıyor gönül sendikacılığı yaptığımızı ifade ediyor uz. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımı yek vücut olmaya, birlikte mali ve özlük hakların konusunda ortak hareket etmeye davet ediyoruz.

Giriş Yap

Liyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!