featured

KPSS–2020/14 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin KPSS-2020/14 yerleştirme
sonuçları 15.12.2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmıştır.
KPSS-2020/14 sonucuna göre yerleşenlerin göreve başlama işlemleri hakkında; 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6.6.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen
hususlar ile ilgili inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde en kısa
sürede detaylı duyuru yapılacaktır.
KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzunun Açıklamalar ve Uyarılar bölümündeki 10 uncu
maddesinde belirtildiği üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci
maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda olup;
1- Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla birlikte;
geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve
niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını
karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c)
bendi hükümlerinin kendilerine uygulanamadığını gösteren, görev yaptığı kurumun atamaya
yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,
2- Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, eşinin kamu
personeli olduğunu gösteren, ilgili kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış
belgeyi,
3- Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, talebine esas
teşkil eden (kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarına
ait) üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınmış sağlık kurulu
raporunun onaylı örneğini,
4- Unvan değişikliği kapsamında yerleşenlerin, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili
amiri tarafından onaylanmış, pozisyon unvanını içeren hizmet belgesini,
30.12.2020 Çarşamba günü saat 18.00’a kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık
Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresine kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla
göndermeleri ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir.
(II). Bölüm
KPSS-2020/14 sonucuna göre;
– Odyolog,
– Perfüzyonist,
– Dil ve Konuşma Terapisti,
– Sağlık Fizikçisi,
2
pozisyonlarına yerleşenlerin aşağıda belirtilen belgeleri, 30.12.2020 Çarşamba günü
saat 18.00’a kadar bir dilekçe ekinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent
Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya
/ANKARA adresine kargo veya iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri ya da elden teslim
etmeleri gerekmektedir.
ODYOLOG, PERFÜZYONİST, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, SAĞLIK
FİZİKÇİSİ POZİSYONLARINA YERLEŞENLERİN DİPLOMA
TESCİL VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN
GEREKLİ BELGELER
1) Diploması henüz tescil edilmemiş olanlardan istenen belgeler:
(Yurt içinde eğitimini tamamlayanlar)
• Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı.
• T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti.
(Yurt dışında eğitimini tamamlayanlar)
• YÖK’ten alınmış denklik belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti.
• Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının aslı ve noter tasdikli Türkçe Tercümesi.
• Harç makbuzu.
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
• T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı sureti.
2) Diploması daha önce tescil edilmiş olanlardan istenen belgeler:
• Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diplomasının tasdikli sureti.
3) Göreve başlama işlemleri için gerekli belgeler:
a) Adres bildirimini, görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair
yazılı beyanını, adli sicil kaydı yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına
dair yazılı beyanını içeren (Ek-2) Form,
b) ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercih kılavuzunda söz konusu
unvanlar için belirtilen programlardan mezun olmayan adayların ayrıca öğrenim durumları
itibarıyla Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Sağlık Fizikçisi olabileceklerine
ilişkin kendi adlarına alınan YÖK kararı,
c) Mezuniyet durumunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezunbelgesisorgulama e-Devlet internet adresinden alınacak mezun belgesi,
d) KPSS-2020/14 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,
e) 2 adet vesikalık fotoğraf,
f) Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
g) e-Devlet internet adresinden alınacak Sigortalı Hizmet Cetveli dökümü.
(https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu)
3
Diplomaları henüz tescil edilmemiş olanlar 1. ve 3. maddede belirtilen belgeleri,
diplomaları daha önce tescil edilmiş olanlar ise sadece 2. ve 3. maddede belirtilen belgeleri
gönderecek olup bu duyuru kapsamında sadece Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma
gerekmektedir.
NOT: (I). ve (II). bölümlerde belirtilen süre içinde Bakanlığa ulaşmayan belgeler işleme
alınmayacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak,
göreve başlatılmış olsalar dahi hizmet sözleşmeleri feshedilecektir.
Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur
16/12/2020

KPSS–2020/14 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI HAKKINDA DUYURU
Giriş Yap

Liyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!