featured

Sağlık Bakanlığına 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Mülga Devlet Personel Başkanlığınca Yerleştirilen Adayların Atama İşlemleri Hakkında

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINA 2828 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MÜLGA

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINCA YERLEŞTİRİLEN
ADAYLARIN ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerine 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun
ek 1 inci maddesi kapsamında 09.01.2020 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Mülga Devlet Personel Başkanlığınca açıklanan sonuçlara göre Bakanlığımız
kadrolarına yerleştirme yapılmıştır.
Bu kapsamda taşra teşkilatı kadrolarına 2828 Sayılı Kanun kapsamında aday memur
statüsünde yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları İl Sağlık
Müdürlüklerince alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.
1- Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular; 13/01/2020 – 24/01/2020 tarihleri arasında
Ek-1 de istenilen belgelerle birlikte en geç 31/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar yerleşmeye
hak kazandığı İl Sağlık Müdürlüğüne 3 üncü ve 4 üncü maddede belirtilen durumlar hariç
şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- 29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 74 üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine “8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv
araştırması yapılmış olmak.” alt bendi eklenmiş olup, hak sahiplerinin güvenlik soruşturmaları
ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması
olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
3- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek
durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece
yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
4- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru
evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu
durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis
belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine
başvurmaları, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak
kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.
5- Hak sahiplerinin atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları, istenen belgeler ve başvuru şartları
dikkate alınarak Bakanlığımızca yapılacak incelemeden sonra tespit edilecektir.
6- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla
belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 4 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla
göreve başlatılabileceklerdir.
7- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum
raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 4 iş günü içerisinde
başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabilecektir.
8- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe
aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine
göre, Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler,
yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak,
sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere
mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.
9- İl Sağlık Müdürlüklerince alınan başvurular ve eki belgeler EBYS üzerinde tarandıktan sonra
üst yazı ile eksiksiz bir şekilde 31/01/2020 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğünce
görevlendirilecek memur eliyle Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları
Atama Dairesi Başkanlığına imza karşılığında teslim edilecektir.
10- Yerleşmeye hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri İl Sağlık Müdürlüklerince
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edildikten sonra Genel Müdürlüğümüzce
incelenerek Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması yapıldıktan sonra yürürlükteki
mevzuatta aranılan şartlara uygun olan adayların İl Sağlık Müdürlükleri emrine atamaları
yapılacak olup; İl içindeki görev yerleri Sağlık Müdürlüklerince belirlenecektir. Ataması
yapılan personelin 657 Sayılı Kanun’un 62’inci Maddesinde belirtilen süre içinde göreve
başlaması gerekmekte olup aksi halde aynı kanunun 63’üncü maddesi gereği atamaları iptal
edilecektir.
11- Ataması yapılanların tebligat işlemleri için MERNİS deki adresleri geçerli olacaktır.
Adreslerinde herhangi bir değişim adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait
olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.
12- Bakanlığımız kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden
adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır

 

Sağlık Bakanlığına 2828 Sayılı Kanun Kapsamında Mülga Devlet Personel Başkanlığınca Yerleştirilen Adayların Atama İşlemleri Hakkında
Giriş Yap

Liyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!