featured

9 Temmuz Perşembe Tarihli Açıktan Atama Duyurusu

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kura çekilişi 10.07.2020 tarihinde saat 11:00 ‘de Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi)  üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası

2020 Yılı İstifa Sonrası (Yeniden) Açıktan Atama Kurası başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda 17.06.2020-23.06.2020 tarihleri arasında alınmıştır. İlan metni hükümleri çerçevesinde istenen belgelerin başvuru sahiplerince sisteme yüklemelerine olanak sağlanmıştır.

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahiplerinin bir kısmının daha önceden çalışmış oldukları kurumlardan almaları ve PBS’ye yüklemeleri gereken hizmet belgelerini Pandemi sürecinden dolayı temin edemedikleri anlaşılmaktadır.

Başvuru sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için, başvuruların değerlendirme sonuçları 03.07.2020 tarihinde başvuru sahiplerince PBS üzerinden görülebilecek olup, başvuruları red edilenlere 03.07.2020 ile 07.07.2020 (saat 18:00 ‘e kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda itiraz hakkı verilerek sistemden red nedenine itiraz etmelerine ve tekrardan belge yüklemelerine imkan sağlanacaktır. Kura çekilişi itirazların değerlendirilmesi neticesinde 10.07.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Sağlık Bakanlığı tarafından istifa sonrası açıktan atama İlan metni ve münhal kadroları web sitesinde yayınlandı.

Başvurular 17 Haziran 2020 Çarşamba – 23 Haziran 2020 Salı (saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacağı duyuruldu.

İlan MetniKura TakvimiMünhal Kadrolar

2020 YILI İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLAN METNİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi hükümleri gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A maddesi kapsamında ilan edilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati internet adresinde duyurulacaktır.

A-GENEL ESASLAR

1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

2) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

3) Adaylar PBS üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra kura takviminde belirtilen tarihler arasında;
a) En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini (İlk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgileri içeren), (En son Sağlık Bakanlığında çalışmakta iken görevinden ayrılanlar hizmet cetvelini eklemeyecektir. Ancak en son Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden ayrılanlar hizmet cetvelini ekleyecektir.)
b) Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma/geçici mezuniyet belgesi suretini,
başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

5) Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir. Başvuru yapacak olan adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

6) Kuraya başvuran adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler 24.06.2020– 01.07.2020 (saat 18.00’e kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

7) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

8) Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi olarak çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

9) Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun ile af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.

10) Kura sonucu yerleşenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanacaklardır.

11) Yerleşenlerin atamaları, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi ve 20/02/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ekinde değişiklik yapan 24/03/2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki kararı gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıktan atama izinlerinin alınmasından sonra yapılacaktır.

12) Kura sonucu yerleşenlerden ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

B- BAZI UNVAN VE BRANŞLARA AİT AÇIKLAMALAR

1) Sağlık Memuru (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Diş), Sağlık Memuru (Diş protezi), Diş Teknisyeni veya Diş Protez Teknisyeni unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

2) Sağlık Memuru (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık memuru (Ortopedi), Sağlık Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni veya Protez/Ortez Teknisyeni unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

3) Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sağlığı Teknikeri, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Klinik Yardımcısı, unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

4) Sağlık Teknikeri (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Diş), Sağlık Teknikeri (Diş Protez), Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

5) Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi), Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) veya Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

6) Sağlık Teknikeri (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Ortopedi) veya Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

7) Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) veya Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa edenler başvuru yapabilecektir.

8) Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) veya Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar) branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

9) Laborant unvanına; Ortaöğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar alanı – tıbbi laboratuvar teknisyenliği dalından veya sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olup Laborant unvanında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.

10) Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik bölümü mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ise hemşire unvanına müracaat edebileceklerdir

11) Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru veya Sağlık Teknisyeni unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) unvanına, Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ise ilan edilen Sağlık Teknikeri (YOK) unvanına müracaat edeceklerdir.

12) Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde branşı bulunmayanlar müracaatlarını diplomalarında belirtilen branşa göre yapacaklardır.

13) Sağlık teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun “sağlık memuru” unvan ve branştaki kadroları tercih edecek olup, söz konusu branşta “sağlık teknisyeni” olarak atanacaklardır.

C-MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEKLER

1) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar,
Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında hizmeti olmayanlardan anılan Kanunun 4/B, mülga 4-C, 4/D ve 663 sayılı KHK/45-A maddelerine göre çalışanlar, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu kapsamında çalışanlar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için müracaatta bulunamayacak, başvurularını kesinleştirmiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.

2) Emekli olanlar ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

4) Kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amacıyla yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerle veya 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkil edilen komisyon kararı ile kamu görevinden çıkarılanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

D- KURADA YERLEŞEN ADAYLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.
Atamaya Esas Olarak İstenen Belgeler

1) İlan metni A-GENEL ESASLAR 3. Maddeye göre sisteme yüklenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu.
3) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet)
4) Mal bildirim formu.
5) Askerlikle ilişiği olmadığına dair e-devlet üzerinden alınacak belge.
6) Adres bildirimini, adli sicil kaydı yazılı beyanını ve erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanını içeren form.
Atamaya Esas Evrakların Gönderileceği Adres

T.C. Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00

9 Temmuz Perşembe Tarihli Açıktan Atama Duyurusu
Giriş Yap

Liyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!